Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành này (“Chính Sách Bảo Hành”) do Neffos Việt Nam ("Neffos") ban hành áp dụng cho mỗi Sản Phẩm được mua ("Sản phẩm") . Chính Sách Bảo Hành này không nằm trong và bổ sung thêm cho các quyền hợp pháp của người tiêu dùng theo luật quốc gia về việc bán hàng hóa tiêu dùng. Chính Sách Bảo Hành vì vậy không ảnh hưởng đến hoặc thay thế cho các quyền trong đạo luật về Người Tiêu Dùng theo những luật hiện hành đó. Neffos, theo Chính Sách Bảo Hành, tuyên bố và bảo đảm rằng Sản Phẩm và phụ kiện kèm theo trong điều kiện sử dụng bình thường trong Thời Gian Bảo Hành không có các khiếm khuyết về mặt vật liệu cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật.

1. Chính Sách Bảo Hành sẽ được kéo dài và cung cấp theo luật tương ứng của quốc gia, thông thường là thời hạn (18) tháng cho thân máy (Host unit), (06) tháng cho Pin và Bộ Sạc, và (06) tháng cho Tai Nghe kể từ ngày mua Sản Phẩm ("Thời Hạn Bảo Hành"), và chỉ được áp dụng khi khách hàng ("Người tiêu dùng") đã mua Sản Phẩm tại Việt Nam.


2. Trong Thời Hạn Bảo Hành này, Neffos hoặc đối tác dịch vụ được ủy quyền của Neffos (có thể xem danh sách tại địa chỉ sau đây: www.neffos.vn) sẽ sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm hoặc bất kỳ bộ phận liên quan của Sản Phẩm được phát hiện là có khiếm khuyết. Sản Phẩm đã sửa chữa hoặc Sản Phẩm/bộ phận thay thế cho Sản Phẩm/bộ phận có khiếm khuyết sẽ không còn có khiếm khuyết. Khi Sửa Chữa hay thay thế cho một Sản Phẩm, có thể sẽ sử dụng một bộ phận đã được làm mới lại có khả năng hoạt động tương đương.


Người mua Sản Phẩm hoặc người được ủy quyền mua ("Người Tiêu Dùng") sẽ không phải trả tiền (cho linh kiện, phí sửa chữa hay bất cứ khoản phải trả khác) cho việc sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm có khiếm khuyết trong Thời Hạn Bảo Hành. Tất cả các bộ phận, bo mạch hay thiết bị có khiếm khuyết đã được thay thế sẽ trở thành tài sản của Neffos.


3. Nếu không trái với luật pháp của quốc gia, Người Tiêu Dùng sẽ tiếp tục được Bảo Hành cho Sản Phẩm/bộ phận đã được sửa chữa hoặc thay thế cho đến hết phần còn lại của Thời Hạn Bảo Hành của Sản Phẩm đã sửa hoặc thay thế đó.


4. Neffos có quyền yêu cầu Người Tiêu Dùng xuất trình hóa đơn mua hoặc chứng từ hay thông tin khác liên quan đến ngày và nơi mua. Nếu không xuất trình được thông tin đó hoặc nếu thông tin đó không đầy đủ hoặc không thể đọc được, Neffos có quyền từ chối cung cấp dịch vụ Bảo Hành.


5. Chính Sách Bảo Hành này không áp dụng cho những trường hợp hư hỏng do:
• Hao mòn và trầy xước không phải do lỗi từ hãng.
• Các khiếm khuyết và hư hỏng do thiết bị không được sử dụng và bảo quản đúng cách.
• Bất kỳ trường hợp tháo rời, sửa chữa, thay đổi hoặc điều chỉnh trái phép nào.
• Sử dụng không đúng cách, lạm dụng, bỏ bê hoặc tai nạn do bất kỳ nguyên nhân nào.
• Khiếm khuyết hoặc hư hỏng phát sinh từ việc thử nghiệm, vận hành, bảo trì, cài đặt, hoặc bất kỳ trường hợp sửa đổi hoặc điều chỉnh sai trái nào.
• Khiếm khuyết hoặc hư hỏng do thức ăn hay chất lỏng tràn đổ vào, bị ăn mòn, rỉ sét hoặc sử dụng sai điện áp.
• Trầy xước hoặc hư hỏng các bề mặt bằng nhựa và tất cả những bộ phận mặt ngoài khác do người tiêu dùng sử dụng trong điều kiện bình thường.


6. Chính sách bảo hành này sẽ vô hiệu và không có giá trị trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:
• Nếu số seri hoặc dấu bảo hành trên thiết bị đã được cạo sửa hoặc xóa đi.
• Nếu bất kỳ điều khoản nào trong chính sách bảo hành này được sửa đổi hay điều chỉnh theo bất kỳ cách thức nào mà chưa có văn bản đồng ý của Neffos.
• Không có bất kỳ bằng chứng mua nào.


7. Chính sách bảo hành này chỉ áp dụng cho các bộ phận phần cứng của Sản Phẩm như tình trạng được cung cấp ban đầu, không áp dụng cho bất kỳ phần mềm hay thiết bị khác nào của Neffos hoặc bên thứ ba hoặc các bên thứ ba có thỏa thuận cho phép sử dụng cho người dùng trực tiếp hay có các chính sách bảo hành/bảo đảm riêng hay ngoại lệ được cung cấp hay dự định áp dụng.


8. Neffos không chịu trách nhiệm về tình trạng hư hỏng hoặc mất mát bất kỳ chương trình, dữ liệu, hoặc phương tiện lưu trữ di động nào mà Người Tiêu Dùng không sao lưu dự phòng dữ liệu. Vì vậy, Neffos khuyến cáo Người Tiêu Dùng nên sao lưu dự phòng cho Sản Phẩm của mình trước khi giao nó cho một trung tâm được ủy quyền của Neffos.


9. Trừ những điều khoản bảo hành đã được nêu rõ ở phần trên, Neffos không cung cấp bất cứ điều khoản bảo hành nào khác, dù được diễn tả rõ ràng hay ngụ ý, theo luật hoặc không theo luật, liên quan đến Sản Phẩm, tính phù hợp với bất kỳ mục đích nào hay không. Trong phạm vi luật pháp cho phép, Neffos sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về việc không có Sản Phẩm để dùng, sự bất tiện, mất mát hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính hậu quả khác, phát sinh từ việc sử dụng, hoặc không thể sử dụng Sản Phẩm hoặc về việc vi phạm bất kỳ điều khoản bảo hành nào dù đã được diễn tả rõ ràng hay ngụ ý.


10.Chính Sách Bảo Hành này do Neffos Việt Nam ban hành, có thể tìm xem danh sách các trung tâm bảo hành tại địa chỉ: www.neffos.vn