Chính sách Quyền riêng tư

Neffos nhận thức/hiểu được tầm quan trọng của quyền riêng tư đối với bạn và sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ quyền riêng tư cho bạn, do đó chúng tôi đã chuẩn bị chính sách quyền riêng tư này để trình bày cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, truyền tải và lưu trữ thông tin của bạn. Vui lòng đọc, hiểu và đồng ý với chính sách quyền riêng tư này trước khi gửi dữ liệu cá nhân tới Neffos. Việc lựa chọn sử dụng sản phẩm và dịch vụ di động của Neffos sẽ được coi như bạn đã hiểu và hoàn toàn đồng ý với tất cả điều khoản trong chính sách này, và chấp nhận chịu toàn bộ trách nhiệm cũng như rủi ro khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ đó.

Xin lưu ý rằng chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng với sản phẩm và dịch vụ di động của Neffos, và không bao gồm sản phẩm, hoạt động kinh doanh hay dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào. Neffos không kiểm soát cách bên thứ ba thu thập, sử dụng hoặc bảo vệ dữ liệu của bạn. Để có thông tin về các biện pháp liên quan đến quyền riêng tư do bên thứ ba thực hiện, vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư của họ.

1. Thông tin được thu thập bởi Neffos

Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin nhất định khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Neffos. Bên cạnh những thông tin bạn trực tiếp cung cấp (ví dụ: tài khoản hay thông tin cá nhân dùng cho dịch vụ nào đó của Neffos như số điện thoại và địa chỉ email), chúng tôi cũng có thể ghi lại thông tin liên quan đến thiết bị của bạn và quá trình bạn sử dụng ứng dụng cũng như dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập:

1) Thông tin thiết bị – số model của thiết bị, số IMEI, phiên bản hệ điều hành, phiên bản ROM, mã quốc gia, v.v.;

2) Thông tin vị trí – thông tin về vị trí địa lý. Tuy nhiên, bạn có thể tắt chức năng định vị để ngừng quá trình thu thập thông tin về vị trí của mình;

3) Thói quen người dùng – thói quen hiển thị, âm thanh và cài đặt rung của người dùng;

4) Sử dụng thiết bị – sử dụng dung lượng lưu trữ, nhà điều hành mạng, thời gian sạc pin, v.v.;

5) Thông tin nhật ký – tập tin nhật ký của ứng dụng, thời điểm và khoảng thời gian sử dụng dịch vụ, thông tin liên quan được lưu trữ trong cài đặt cookie của thiết bị.

Ngoài ra, theo sự cho phép của phát luật, chúng tôi chúng có thể thu thập thông tin của bạn từ các nguồn công cộng, và kết hợp với những thông tin khác nhận được hoặc có liên quan đến bạn.

2. Cách Neffos sử dụng thông tin của bạn

Thông tin Neffos thu thập của bạn sẽ chủ yếu được sử dụng cho các mục đích sau:

1) cung cấp trải nghiệm người dùng tùy chỉnh, nội dung, tiếp thị và đề xuất trong các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi;

2) cung cấp dịch vụ bảo dưỡng cho thiết bị của bạn;

3) phòng chống, khảo sát và ngăn chặn các hoạt động gian lận, trái phép hoặc bất hợp pháp;

4) giúp chúng tôi tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ của mình tốt hơn;

5) những mục đích khác sau khi được bạn chấp thuận.

3. Neffos tiết lộ thông tin của bạn cho những ai

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba trong các trường hợp sau đây:

1) được bạn chấp thuận

Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba sau khi được bạn chấp thuận một cách rõ ràng.

2) tiết lộ cho các chi nhánh và đối tác

Để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất, chúng tôi có thể tiết lộ một phần thông tin cá nhân của bạn cho các công ty chi nhánh hoặc đối tác của mình. Chúng tôi sẽ nghiêm cấm các chi nhánh và đối tác sử dụng thông tin do chúng tôi chia sẻ cho bất kỳ mục đích nào khác.

3) theo yêu cầu của pháp luật

Khi được yêu cầu bởi pháp luật, quy định, cơ quan tư pháp và cơ quan Chính phủ, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Ngoài những trường hợp nêu trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

4. Lưu trữ và truyền tải thông tin

Thông tin do chúng tôi thu thập có thể được lưu trữ trong điện thoại của bạn hoặc máy chủ của chúng tôi và có thể được truyền tải, lưu trữ, xử lý bên ngoài quốc gia/khu vực bạn sinh sống (ví dụ như Trung Quốc). Nó có thể bao gồm cả những khu vực pháp lý không thể cung cấp quy định về bảo vệ quyền riêng tư tương tự như quốc gia/khu vực của bạn. Trong suốt quy trình này, Neffos sẽ thông qua các biện pháp mã hóa để bảo vệ thông tin, dữ liệu của bạn nhằm đảm bảo rằng thông tin của bạn không thể bị truy cập, sử dụng hay tiết lộ khi chưa được phép. Tuy nhiên, do khiếm khuyết vốn có và rủi ro vận hành của mạng, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin của bạn được an toàn tuyệt đối.

5. Cách Neffos bảo vệ thông tin của bạn

Neffos thực hiện bảo mật dữ liệu cá nhân của người dùng một cách nghiêm túc. Chúng tôi áp dụng các quy trình tiêu chuẩn của ngành để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và phòng chống truy cập, tiết lộ, sử dụng, thay đổi trái phép, hư hỏng hay tổn thất dữ liệu của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả những bước hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Ví dụ, chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ mã hóa và các biện pháp kỹ thuật khác để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu; chúng tôi sẽ bảo vệ trung tâm dữ liệu bằng cách sử dụng phần mềm chống vi-rút, hệ thống giám sát và cơ chế mã hóa, để phòng chống mọi cuộc tấn công gây hại đối với dữ liệu; chúng tôi sẽ triển khai cơ chế kiểm soát truy cập nhằm đảm bảo rằng chỉ nhân viên được ủy quyền có thể truy cập vào dữ liệu cá nhân; chúng tôi sẽ nâng cao nhận thức cho nhân viên về tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân thông qua các buổi đào tạo về bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, tuy nhiên xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn toàn không có sai lầm.

6. Cập nhật chính sách quyền riêng tư

Để duy trì sự nhất quán cho các sản phẩm, dịch vụ và quy định, Neffos có quyền cập nhật chính sách quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào. Chính sách quyền riêng tư này sẽ được công bố kịp thời sau mỗi lần cập nhật. Việc bạn tiếp tục sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Neffos sau khi chính sách quyền riêng tư được cập nhật sẽ được coi như đã chấp nhận chính sách quyền riêng tư được cập nhật của chúng tôi. Sau khi chính sách quyền riêng tư được cập nhật, ngày "Cập nhật Lần cuối" sẽ thay đổi.

Cập nhật lần cuối ngày 20 tháng 10 năm 2016.