Liên hệ với chúng tôi

Choose a country or region
Americas
Brazil (Português)
Colombia (Español)
Mexico (Español)
Peru (Español)
Venezuela (Español)
Châu Á Thái Bình Dương
Bangladesh (English)
India (English)
Indonesia (Indonesia)
Kazakhstan (Русский)
Malaysia (English)
Philippines (English)
Singapore (English)
Thailand (ไทย )
Vietnam (Tiếng Việt Nam)
Europe
Czech Republic (Čeština)
France (Français)
Germany (Deutsch)
Greece (English)
Italy (Italiano)
Poland (Polski)
Portugal (português)
Romania (Română)
Russia (Русский)
Spain (español)
Turkey (Türkçe)
Ukraine (Русский)
Middle East & Africa
United Arab Emirates (English)

Neffos Việt Nam

  • Website: www.neffos.vn
  • Điện thoại: +84 28 6674 1234
  • Địa chỉ: Lầu 12A, phòng 15, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Thời gian làm việc: 8.30 - 17.30